Alu i PVC Prozori

Prozori se mogu otvarati na različite načine:
a) zaokretanjem,
b) kipovanjem,
c) kombinacijom: zaokretanjem i kipovanjem,
d) klizanjem tj. pomeranjem u stranu,
e) paralelnim klizanjem ili pomicanjem i dr.

a) Zaokretni prozori se otvaraju zaokretanjem, pri čemu je osa otvaranja oko vertikalne (leve ili desne) stranice prozora (90-180 stepeni), pri čemu krilo prozora nose šarke, kip ili obične. Oni se takodje mogu otvarati prema unutra i prema spolja.

b) Nagibni se otvara kipovanjem, osa otvaranja je oko horizontalne donje ili gornje. Za razliku od zaokretnog ovaj način ne omogućava “potpuno otvaranje”.

c) Okretno nagibni se otvara kombinacijom gore dva navedena. Pri tome posebnu pažnju zauzima kip mehanizam - kompletan okov koji omogućava da se krilo prozora okreće oko vertikalne ose, pri čemu je moguće maksimalno zaokretanje, ali i da se prozor “kipuje”-otvara oko donje horizontalne ose. Naravno uvek postoji mogućnost da se kip prozor ugradi kao nadsvetlo iznad krila prozora ili ulaznih vrata, pri čemu se tada za otvarawe koristi UCS mehanizam-otvaranje na sajlu. Ovaj mehanizam je jako pogodan kod ugradnje prozora na visokim portalima, kod prozora na visokim zidovima, pri čemu se sajla mehanizma spusta do ručice za otvaranje koja se fiksira na željeno mesto. Veliki broj ovakvih prozora sa ovim mehanizmima ugradili smo na poslovnim prostorima koje smo opremili aluminijumskom bravarijom. (vidi reference)

d) Klizni se otvara klizanjem pokretnog krila u stranu tj. pomicanjem.Sto se tice otvorenosti ima iste osobine kao i zaokretni i on se koristi u prilikama kada nema dovoljno mesta za pokretno krilo (zastakljivanje terasa), ali najčesće iz estetskih razloga. Njih možemo podeliti na:
-acordion - sklapanjem krila u stranu i
-klasik - paralelnim pomicanjem krila jednog iza drugog.

Ove dve verzije uglavnom se koriste za zastakljivanje terasa jer su dosta funkcionalne, ne gubi se prostor terase jer se krila ili sklapaju na jednu stranu ili jednostavno se pomere jedna iza drugih. Vrlo je tražen sistem jer je jednostavan, veoma lep i iznad svega veoma praktičan. Ako želite da Vaša dnevna soba “izađe” na terasu, ovo je idealno rešenje. Jednostavno, zastakljivanjem terase izradom aluminijumskog portala od profila sa termo prekidom, ugradnjom kliznih vrata I prozora na portal, Vaša soba može ujedno postati terasa…ovim takođe proširujete sobu, a da pri tome ne gubite prostor zbog otvaranja vrata.. Ovaj način takođe doprinosi osvetljavanju sobe dnevnim svetlom, jer ceo zid praktično postaje portal. Pri tome se ne gubi toplota, a ni buka ne dopire unutra kada je prozor zatvoren.

Osim po načinu otvaranja prozori se razlikuju i po broju krila, pa tako mogu biti jednokrilni, dvokrilni, trokrilni. Ako govorimo o aliminijumu, prozori mogu biti sa termo prekidom i bez termoprekida (profili bez termo prekida praktični su za zastakljivanje terasa) dok kod PVC profila ova podela je izvršena prema bropju komora-trokomorni, četvorokomorni, petokomorni itd. (ekvivalent alu profili kod zastakljivanja terasa bili bi trokomorni PVC profili).

Pored nabrojanih, postoje i balkonski prozori, koji se kao i obični otvaraju na nekoliko načina, ali za razliku od zidnih balkonski prozori imaju visinu vrata te se najčesće nazivaju balkonska vrata, balkonac ili francuski prozor. Ovi prozori za razliku od vrata koja imaju prag imaju donji fiksni profil (kao i zidni) i oni takodje mogu biti jednokrilni, dvokrilni, trokrilni...

Kliknite na sliku za uvećanje