Delatnosti

Proizvodnja

Preduzeće „Noval d.o.o.“ registrovano je za proizvodnju, promet i pružanje usluga. Osnovna delatnost zasad se zasniva na proizvodnji, isporuci i ugradnji Aluminijumske i PVC stolarije i bravarije, kao i pružanje najrazličitijih servisnih usluga iz pomenute branše.

Proizvodnja po narudžbini – Svoju proizvodnju preduzeće "Noval d.o.o." bazira na narudžbinama, dok kontinuitet poslovanja i rast tražnje za svojim proizvodima, obezbeđuje visokim kvalitetom svojih proizvoda, pružanjem besplatnih servisnih usluga i strogim poštovanjem želja investitora vezanih za rokove izrade i montaže.

Imajući u vidu činjenicu da je poštovanje rokova isporuke i ugradnje u ovoj delatnosti veoma bitno, to i proizvodnja zahteva adekvatnu organizaciju. Optimalno postavljen raspored mašina unutar pogona, dobro koncipiran raspored radnih operacija i podela rada unutar pogona, faktori su koji preduzeću „Noval“ omogućavaju da uspešno odgovori zahtevima kupaca.

  Proizvodnja se odvija u sledećim proizvodnim pogonima:
 1. Pogon za izradu stolarije i bravarije
 2. Pogon za izradu stakla
 3. Skladište materijala i gotovih proizvoda
 4. Transport i montaža gotovih proizvoda
 5. Servisne usluge
  Pogon za izradu Alu i PVC stolarije i bravarije – Ovaj pogon sastoji se iz dve proizvodne linije:
 • linija za proizvodnju aluminijumske stolarije i bravarije
 • linija za proizvodnju PVC stolarije

Obe pomenute linije dele prostor za sklapanje proizvoda, ugradnju okova i finalnu obradu. Raspored mašina unutar linija postavljen je tako da se nesmetano mogu odvijati sve proizvodne operacije. Kako je skladište materijala organizovano u skopu pogona, postignute su velike uštede u vremenu i troškovima transporta.

  Sama proizvodnja odvija se u nekoliko sledećih faza:
 • uzimanje materijala sa skladišta
 • na osnovu krojnih listi, tj.radnih naloga vrši se sečenje materijala
 • mašinska i ručna obrada isečenog materijala
 • "naoružavanje" obuhvata fazu opremanja isečenih i obrađenih delova potrebnim spojnicama i elementima
 • sklapanje proizvoda, ugradnja potrebnog okova i otpremanje u skladište

Izrada stakla

Pogon za izradu stakala – Do kraja 2004. godine preduzeće je potrebe za staklom zadovoljavalo nabavkom gotovih stakala, uslužno izrađenih od strane staklorezačkih radnji. Jednostavnom računicom došlo se do zaključka da će se znatno uštedeti organizovanjem izrade stakala u sopstvenoj režiji. Kako se raspolagalo neiskorišćenim prostorom za koji nisu bila potrebna dodatna ulaganja, adaptacijom istog, nabavkom potrebne opreme i sklapanjem ugovora sa dobavljačima, početkom 2005. godine pokrenuta je proizvodnja izopan stakala, kao i pamplex i svih vrsta peskarnih, stop sol i fasadnih stakala. Staklo se prvo seče na zadate mere, zatim ide na pranje, sušenje i toplo zalivanje.

Transporta i montaže

Transport i montaža gotovih proizvoda – U zavisnosti od sklopljenog ugovora i dinamike radova, transport može biti organizovan u sopstvenoj ili u režiji kupca. Transport se vrši drumskim prevoznim sredstvima, sopstvenim ili iznajmljenim, u zavisnosti od veličine isporuke. Po dopremanju proizvoda, pristupa se montaži istih, a po okončanju montaže vrši se podešavanje i kontrola.

Servisne usluge

Servisne usluge – Pored pomenutih poslova, preduzece obavlja servisiranje sopstvenih proizvoda. Za potrebe ovih poslova formirana je mobilna ekipa, opremljena potrebnim alatom i materijalom. Servisiranje sopstvenih proizvoda, u garantnom roku je besplatno, dok se servis proizvoda drugih proizvodaca naplacuje u skladu sa obimom izvršenih poslova i utrošenim materijalom, uvecanim za pratece troškove.

Iako malo, preduzece "Noval d.o.o." iz Cacka, odlicnom organizacijom poslovanja i razvijenom logistickom mrežom dobavljca, ostvaruje izuzetne rezultate. Dobro iskorišcen skladišni prostor, optimalno organizovana proizvodnja i postojeci ugovori sa kupcima (tržište), omogucavaju mu da u razvijenoj konkurenciji pronalazi sebi mesto.

Na kraju, treba pomenuti da preduzece ima u planu širenje delatnosti, u dogledno vreme. Ta delatnost odnosila bi se na maloprodaju i veleprodaju, odnosno promet proizvoda koje trenutno koristi kao materijal za izradu sopstvenih proizvoda.