Portali i Fasade

Portal je vertikalni pregradni nenosivi element, ima funkciju zida (zid je zidan, sve ostalo se naziva okvirima), bilo da je izrađen od aluminijumskih ili PVC profila predstavlja veću celinu, kojom se “zastakljuje” tj. zatvara veća površina. Jedan protal može predstavljati izlog, ali se isto tako od više poratala, koji se sastavljaju može napraviti izlog po želji i kao takav nema mogućnost otvaranja. Portali u sebi mogu da sadrže prozore sa navedenim karakteristikama i otvaranjima po želji. Takođe, portali mogu sadržati u sebi i vrata, svakakvih dimenzija. Kombinacijom dva ili više portala, izrađenih od aluminijumskih office profila lako je moguće napraviti pregradne zastakljene zidove (sa neprozirnim ili prozirnim staklima). Ovaj način kombinovanja portala, sa vratima, idealan je za izradu kancelarijske prostorije, pregrađivanje veće kancelarije, izradu sala za sastanke, jednostavno odvajanje jednog dela kancelarije od drugog ( zaklanjanje zadweg dela bankomata, npr) pri čemu se zastakljivanje vrši pampleks ili izopan staklom, a po želji se može ugraditi i polikarbonat - leksan. Ovakve portale i pregrade smo ugradili u većini banaka sa referencne liste.

Portali, kao ispunu umesto stakla mogu imati presovane ispune-panele (lim-stirodur-lim) i ovakve konstrukcije pogodne su za izradu wc kabina ili ostava.

Strukturalne i polustrukturalne fasade

Strukturalne i polustrukturalne fasade predstavljaju uglavnom fiksne pozicije pogodne za zastakljivanje stepeništa stambenih ili poslovnih zgrada, kao i pročelja zgrada i poslovnih objekata. Strukturalnom fasadom takđe je moguće zastakliti celu stranu zgrade, što je idealno za poslovni ali i stambeni prostor. Izbor i boja stakala je veliki.

Na fasadu se takođe mogu ugrađivati prozori.

Kliknite na sliku za uvećanje