Zgrada Pošte u Subotici

urađena kompletna aluminijumska stolarija