Volks banka

urađena fasadna aluminijumska bravarija i unutrašnje aluminijumske pregrade na ekspoziturama u sledećim mestima:

  • Ul Kralja Milana Beograd
  • Grgeč
  • Zemun
  • Zrenjanin
  • Subotica
  • Teratije Beograd
  • Novi Beograd
  • Požarevac
  • Kruševac
  • Novi Sad